Kwaliteitssysteem en certificaten

Kwaliteitssysteem

CIREX heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en werkt aan het continu verbeteren van haar processen (‘Continuous Improvement’). Deze filosofie is volledig geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Onze vestigingen in Nederland, Tsjechië en Slowakije voldoen aan de kwaliteitseisen die onze klanten stellen. De medewerkers zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen die zijn gesteld.

Certificaten

Al onze bedrijven in Nederland, Tsjechië en Slowakije zijn gecertificeerd volgens:

Kwaliteitsmanagmentsysteem ISO 9001

De ISO 9001 (laatste versie: 2015) is dé internationale norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en helpt onze organisatie om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Kwaliteitmanagementsysteem IATF 16949

Als gerenommeerde toeleverancier voor de automobielindustrie beschikt CIREX over het automotive kwaliteitssysteem IATF 16949. Deze kwaliteitsnorm, waarvoor ISO 9001 de basis vormt, is voor onder meer toeleveranciers aan de automobielindustrie. In dit kwaliteitssysteem worden de eisen voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden van alle aan auto’s gerelateerde producten beschreven.

Voor de productie van gietwerk is CIREX IATF 16949 gecertificeerd. IATF 16949 en het gebruik van de daaraan verwante tools is ingebed in de ontwikkel- en bedrijfsprocessen om de kwaliteitsborging te verzekeren. Voor klanten, waarvoor de IATF 16949 geen voorwaarde is, beschikt CIREX over het ISO 9001 certificaat.

Milieu managementsysteem ISO 14001

De focus van de organisatie op het gebied van milieu ligt op het hergebruik van grondstoffen binnen het proces, beperken van afvalstromen, energiemanagement en beperken van emissies. Hiervoor beschikt CIREX over het ISO 14001 (laaste versie 2015) certificaat.

De productiemethode van CIREX is duurzaam. Afvalstromen worden geregistreerd, verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu zijn vastgelegd en veel materialen worden tijdens het productieproces intern hergebruikt of extern gebruikt voor andere productieprocessen.

Onze aandacht voor het milieu is volledig geïmplementeerd in onze bedrijfsvoering en heeft een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere doelen. Onze medewerkers zijn op de hoogte en vertrouwd met het milieubeleid en de doelstelling die zijn gesteld. De medewerkers zijn zich bewust om volgens de eisen en wensen van stakeholders te werken. Tevens zijn ze op de hoogte van relevante wettelijke eisen en regelgeving.

ARBO Managementsysteem

CIREX geeft de zorg voor veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere organisatiedoelen. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie, leidinggevenden en de medewerkers. Onze medewerkers zijn op de hoogte en vertrouwd met het veiligheidsbeleid en de doelstelling die gesteld zijn in het kader van veilig en gezond werken. Het ARBO managementsysteem is geïntegreerd in het kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

Code of conduct
code of conduct cirex

CIREX heeft kwaliteit, veiligheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Binnen ons bedrijf streven wij continu naar optimalisering. Om onze prestaties op juiste wijze te kunnen blijven verbeteren in deze snel veranderende wereld, is het zeer belangrijk dat wij trouw blijven aan onze kernwaarden.

In onze Code of Conduct zijn onze kernwaarden en de belangrijkste beleidsuitgangspunten van CIREX opgenomen. De Code of Conduct vormt een richtlijn voor directie, management, leidinggevenden en medewerkers om op de juiste wijze te handelen binnen het bedrijf. De normen, waarden en gedragsrichtlijnen uit de Code of Conduct dienen te allen tijde te worden nageleefd om een succesvol bedrijf te blijven en incidenten te voorkomen.

Sustainability

Download onze certificaten