Levertijdprobleem

Ondervindt u levertijdproblemen? Worden producten regelmatig te laat of helemaal niet geleverd? Of zoekt u een partner die een korte ‘time to market’ realiseert? Zowel voor gietwerk dat reeds in serie wordt geproduceerd als voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen heeft CIREX bewezen een betrouwbare partner te zijn.

Het tijdig leveren van gietwerk is van groot belang voor de productie van halffabricaten of eindproducten. Vertraagde leveringen leiden tot stagnatie in uw productie. Er ontstaat grote onzekerheid over doorlooptijden. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Het resulteert bovendien in ontevreden eindklanten omdat u niet in staat bent om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen.

Voor nieuw te ontwikkelen producten is de periode tot aan de marktintroductie vaak kort. Onze organisatie garandeert zowel snelle als flexibele levertijden. Hierdoor bent u verzekerd van een korte ‘time to market’.


Wat kan CIREX voor u betekenen?

Hoge leverbetrouwbaarheid

De tijdige levering van uw gietstukken is uiterst belangrijk voor de productie van uw tussen- of eindproducten. Te late leveringen leiden tot productievertragingen. Er ontstaat grote onzekerheid over de doorlooptijden en dit kan de kosten aanzienlijk doen stijgen. Dit is ook het geval wanneer de leveringen wel op tijd zijn, maar de kwaliteit twijfelachtig is. Dit resulteert in ontevreden klanten omdat u de afgesproken levertijden niet kunt halen of het afgesproken kwaliteitsniveau niet kunt realiseren. CIREX is de juiste keuze om deze problemen te voorkomen en er zeker van te zijn dat uw gietwerk op tijd geleverd wordt.

Snelle communicatie en een flexibele organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor onze klanten om een snelle time to market te realiseren. Correcte en snelle communicatie tussen alle interne en externe partijen is daarbij essentieel. Wij zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen continu worden verbeterd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vereenvoudigen van de productie, het wegwerken of wegwerken van vertragingen in het proces, het versnellen van activiteiten en het parallel uitvoeren van stappen in het gehele proces. Voor ons betekent time to market dat wij ervoor zorgen dat alle activiteiten goed zijn afgestemd op het productieproces van de klant.

Korte Time To Market (TTM)

Naast een goede leverbetrouwbaarheid is CIREX actief bezig om de ontwikkelings– en productietijd van nieuwe onderdelen te verkorten. Zodoende kunt u tijdig uw nieuwe product introduceren en de voorsprong op uw concurrenten behouden. Bij ons is een korte ‘time to market’ (TTM) gegarandeerd.

Over het algemeen wordt TTM op verschillende manieren gedefinieerd. Bij CIREX wordt met ‘time to market’ bedoeld: de benodigde tijd waarin na tekeningvrijgave de eerste producten kunnen worden uitgeleverd en de productiemiddelen seriegereed zijn. De TTM is in dit kader slechts enkele weken. Onze engineers en vakspecialisten zetten uw ontwerp in korte tijd om naar een robuust productontwerp dat geschikt is om in serie te gieten.

Onze klanten kunnen hierdoor snel inspringen op veranderde omstandigheden in de markt. Zo draagt CIREX bij aan het verbeteren van uw concurrentiepositie.

Flexibele organisatie

Onze internationale organisatie is flexibel en dit betekent dat u snel kunt reageren op onverwachte situaties. Het betekent ook dat u lage voorraadniveaus kunt aanhouden, met een gunstig effect op de kosten. Goede communicatie met de klant is essentieel voor een goed georganiseerde productie en een betrouwbare levering. Wij maken duidelijke afspraken en houden ons daaraan. Dat geeft uw organisatie zekerheid en gemoedsrust.Levertijdproblemen vanuit Azië?

Produceren in Azië wordt vaak gezien als goedkoper en daardoor prijstechnisch interessant. Dit valt in de praktijk helaas vaak tegen. Herkenbare problemen zijn: onbetrouwbare levertijden, een sterk wisselend kwaliteitsniveau en/of hoge transport- en invoerkosten. Waardoor u genoodzaakt bent tot het aanhouden van grote voorraden. Daarnaast zijn slechte communicatie en het niet nakomen van afspraken een bron van ergernis.

Levertijdproblemen zijn nadelig voor uw bedrijfsvoering en de continuïteit van het productieproces. Samenwerking met CIREX voorkomt deze problemen: u bent verzekerd van kwalitatief hoogwaardig gietwerk dat op tijd geleverd wordt.