Levertijdprobleem

Ondervindt u levertijdproblemen? Worden producten regelmatig te laat of helemaal niet geleverd? Of zoekt u een partner die een korte ‘time to market’ realiseert? Zowel voor gietwerk dat reeds in serie wordt geproduceerd als voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen heeft CIREX bewezen een betrouwbare partner te zijn.

Het tijdig leveren van gietwerk is van groot belang voor de productie van halffabricaten of eindproducten. Vertraagde leveringen leiden tot stagnatie in uw productie. Er ontstaat grote onzekerheid over doorlooptijden. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Het resulteert bovendien in ontevreden eindklanten omdat u niet in staat bent om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen.

Voor nieuw te ontwikkelen producten is de periode tot aan de marktintroductie vaak kort. Onze organisatie garandeert zowel snelle als flexibele levertijden. Hierdoor bent u verzekerd van een korte ‘time to market’.


Wat kan CIREX voor u betekenen?

Hoge leverbetrouwbaarheid

Door onze gecertificeerde organisatie en het vergaand geautomatiseerde productieproces bent u verzekerd van een constante kwaliteit en hoge leverbetrouwbaarheid. Onze internationale organisatie is flexibel waardoor CIREX snel kan reageren op onverwachte situaties. Hierdoor kunt u lage voorraden aanhouden, hetgeen een gunstig effect heeft op de bedrijfsvoering.

Voor een goed georganiseerde productie en betrouwbare levering is goede communicatie met de klant essentieel. We maken duidelijke afspraken waar we ons ook aan houden. Dit geeft zekerheid en rust in uw organisatie.

Korte Time To Market

Naast een goede leverbetrouwbaarheid is CIREX actief bezig om de ontwikkelings– en productietijd van nieuwe onderdelen te verkorten. Zodoende kunt u tijdig uw nieuwe product introduceren en de voorsprong op uw concurrenten behouden. Bij ons is een korte ‘time to market’ (TTM) gegarandeerd.

Bij CIREX wordt met ‘time to market’ bedoeld: de benodigde tijd waarin na tekeningvrijgave de eerste producten kunnen worden uitgeleverd en de productiemiddelen seriegereed zijn. De TTM is in dit kader slechts enkele weken. Onze engineers en vakspecialisten zetten uw ontwerp in korte tijd om naar een robuust productontwerp dat geschikt is om in serie te gieten.

Onze klanten kunnen hierdoor snel inspringen op veranderde omstandigheden in de markt. Zo draagt CIREX bij aan het verbeteren van uw concurrentiepositie.

Flexibele organisatie

Om een hoge leverbetrouwbaarheid en een korte ‘time to market’ te realiseren is snel schakelen en een flexibele organisatie een belangrijke voorwaarde. Een goede en snelle communicatie tussen alle interne en externe partijen is hierbij essentieel. Indien noodzakelijk kunnen wij snel inspelen op onverwachte situaties. We zorgen ervoor dat alle activiteiten goed zijn afgestemd op het productieproces van de klant.


Levertijdproblemen vanuit Azië?

Produceren in Azië wordt vaak gezien als goedkoper en daardoor prijstechnisch interessant. Dit valt in de praktijk helaas vaak tegen. Herkenbare problemen zijn: onbetrouwbare levertijden, een sterk wisselend kwaliteitsniveau en/of hoge transport- en invoerkosten. Waardoor u genoodzaakt bent tot het aanhouden van grote voorraden. Daarnaast zijn slechte communicatie en het niet nakomen van afspraken een bron van ergernis.

Levertijdproblemen zijn nadelig voor uw bedrijfsvoering en de continuïteit van het productieproces. Samenwerking met CIREX voorkomt deze problemen: u bent verzekerd van kwalitatief hoogwaardig gietwerk dat op tijd geleverd wordt.