Voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen levert CIREX BV conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Nederlandse gieterijen, gedeponeerd onder nr. 97/2011 ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 19 oktober 2011.

In aanvulling op Artikel III mag het werkelijk geleverde aantal producten tot 10% afwijken van de bestelde aantallen. Een exemplaar van de voorwaarden is te downloaden via onderstaande link.

Download hier ook de inkoopvoorwaarden van CIREX.


Leveringsvoorwaarden downloaden

Inkoopvoorwaarden downloaden