Gietsimulaties

Om een optimaal ontwerp van een gietstuk te kunnen garanderen dient praktische gietervaring te worden gecombineerd met een theoretische onderbouwing. Hiervoor maakt CIREX gebruik van simulatie software. Een gietsimulatie is een 3D-modellering waarmee het gehele gietproces wordt gesimuleerd. CIREX gebruikt al vele jaren dezelfde simulatie software waarmee veel praktische ervaring is opgebouwd. Dit geeft een hoge proceszekerheid, voorkomt technische problemen en zorgt ervoor dat een project geen vertraging oploopt.

Belangrijke parameters tijdens de gietsimulatie zijn:

 • Ontwerp van de aansnijding
 • Keuze van de staallegering
 • Luchtdoorlaatbaarheid van de keramiekvorm
 • Temperatuur tijdens het gieten
 • Stollingsgedrag van het product


3D gietsimulatie voorkomt dure proefstukken

CIREX beschikt over software voor het uitvoeren van een gietsimulatie. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan het uiteindelijke ontwerp en kwaliteit van een gietstuk. Geschat wordt dat ruim 90% van de fouten in gietstukken ontwerpfouten zijn. Slechts een kleine 10% is daadwerkelijk te wijten aan productieproblemen. Veel ontwerpfouten kunnen in een vroeg stadium worden waargenomen. Zodat het ontwerp kan worden aangepast.

Tevens worden hoge kosten van afgekeurde gietstukken voorkomen. Daar waar men voorheen proefstukken maakte om fouten op de sporen, gebeurt dit tegenwoordig met 3D-gietsimulaties. De zogenaamde ’trial-and-error’-procedure is hiermee verleden tijd. Met behulp van simulatiesoftware kunnen het gietproces en het gietstuk goed worden geoptimaliseerd. Het verbetert de kwaliteit, bespaart tijd en verlaagt de productiekosten aanzienlijk.


CIREX vroegtijdig inschakelen in het ontwerpproces

Als onze engineers vroegtijdig in het ontwerpproces worden ingeschakeld, levert onze specifieke kennis van giet- en stollingssimulaties u erg veel voordeel op. Dankzij ‘Early Supplier Involvement’ (ESI) bent u verzekerd van een optimaal gietstuk. Kies daarom tijdens de aanbesteding van het gietstuk niet simpelweg voor de laagste aanbieder, maar evalueer de kwaliteit die geboden wordt.


Voordelen Gietsimulaties

 • Voorspelt turbulente of laminaire stroming van het vloeibare staal
 • Detecteert mogelijke insluitingen
 • Voorspelt stollingsgedrag en stollingstijd
 • Voorspelt spanningen en vervormingen tijdens het afkoelen
 • Lokaliseert mogelijke probleemgebieden in het gietstuk
 • Vermindert kans op poreusiteiten en/of scheurvorming
 • Verbetert productkwaliteit
 • Gewichtsbesparing van gietstuk en gietsysteem
 • Elimineert extra productinspecties