Materiaal Analyse

Spectro analysemeter

Voor het nauwkeurig analyseren van de chemische samenstelling van de staallegering gebruikt CIREX een spectro-analysemeter. Een spectro-analysemeter is een instrument om het lichtspectrum te bestuderen. Via dit spectrum wordt de samenstelling van materialen bepaald.

De spectro-analysemeter werkt als volgt: er wordt een vonk getrokken op een monster van de staallegering, waardoor er een plasma gas ontstaat. Dit gas wordt belicht en vervolgens door één of meerdere prisma’s geleidt. De prisma breekt het licht in een spectrum van verschillende golflengtes en kleuren. Deze gegevens worden verwerkt tot een spectrogram.

Aan de hand van de kleur in de spectrogram wordt het element bepaald en in welk percentage dit voorkomt. Elk legeringselement heeft zijn eigen kleur. Zo heeft nikkel (Ni) bijvoorbeeld een rode kleur en is chroom (Cr) blauw in het lichtspectrum. Een spectrogram is de ‘vingerafdruk’ van het materiaal.Materiaalrapport

De resultaten van de spectro-analysemeter worden verwerkt in een materiaalrapport. Dit rapport wordt standaard meegeleverd bij de eerste levering van een nieuw product (‘bemonstering’). Zodoende is in één overzicht duidelijk uit welke legeringselementen een productiebatch bestaat en of deze voldoet aan de specificatie.

De spectro-analysemeters zijn bij CIREX gekoppeld aan computers. De rapportages worden opgeslagen op het netwerk waardoor de informatie altijd beschikbaar is. Hierdoor zijn de materiaalgegevens goed gearchiveerd en is de traceerbaarheid van elke levering gewaarborgd.