Hulpgereedschappen

Om gebruik te kunnen maken van de productiemiddelen in ons gietproces zijn productspecifieke hulp-gereedschappen noodzakelijk. Deze gereedschappen worden bijvoorbeeld gebruikt in het wasspuitproces of bij het afkorten, schuren of mechanisch bewerken van gietstukken. De ontwikkeling en aanmaak van deze gereedschappen wordt door CIREX in eigen beheer uitgevoerd.


hulpgereedschappen cirex

Verschillende Hulpgereedschappen

Plakmal

Wanneer een wasmodel met behulp van een enkelvoudige matrijs is gespoten moet deze vervolgens worden opgeboomd. Dit gebeurt o.a. door wasmodellen in een plakmal te leggen en door verwarmen het wasmodel aan de hulptak te plakken. Zodoende worden alle producten op dezelfde wijze, met een vaste tussenafstand, geplakt. De uniforme plakwijze garandeert een constante productkwaliteit.

Afkortmal

Nadat de stalen producten zijn afgegoten wordt het keramiek verwijderd en worden de producten van de stalen bomen afgetrild of gezaagd. Bij het afzagen van het product blijft er een “rest”-aansnijding staan. Door het inklemmen van het gietstuk in een afkortmal kan de aansnijding zo nauwkeurig mogelijk worden afgezaagd. Bij gebruik van een afkortmal wordt het product altijd op dezelfde wijze opgespannen. Bovendien voorkomt dit beschadigingen.

Schuurmal

Na het aftrillen of afkorten van het gietstuk blijft er een kleine ‘rest’-aansnijding achter. Deze aansnijding wordt met behulp van een schuurband weggeschuurd. Om er voor te zorgen dat dit altijd met dezelfde nauwkeurigheid gebeurt wordt gebruik gemaakt van een schuurmal. De aansnijding is na het schuren niet meer terug te vinden op het product.

Richtmal

CIREX beschikt over de kennis om productspecifieke richtmallen te ontwikkelen. Hiermee kan het gietwerk worden gericht waardoor de maatvoering nog nauwkeuriger wordt. Soms kunnen er zelfs mechanische nabewerkingen worden uitgespaard. Het gebruik van een richtmal is hiervoor noodzakelijk. De mal wordt met behulp van een hydraulische pers gesloten. Door het product onder druk te belasten, treedt plastische vervorming op en neemt het gietstuk de vorm aan zoals in de richtmal is gedefinieerd.

Controlemal

Nadat de producten zijn afgekort, geschuurd en gestraald kunnen ze worden gecontroleerd op maatvoering. Dit is van belang indien extreem nauwkeurige giettoleranties door een klant als kritisch gedefinieerd zijn in de specificatie. Het product moet in de controlemal passen om zeker te zijn dat de maatvoering voldoet aan tekening. Het onderdeel kan nu probleemloos worden geassembleerd. Door gebruik te maken van een controlemal wordt voorkomen dat alle producten separaat moeten worden nagemeten op een 3D-meetmachine.

Opspanmal

Na het gieten van stalen componenten zijn additionele verspanende bewerkingen soms noodzakelijk. Dit kan draai- of freeswerk zijn, of het boren en tappen van draadgaten. Om een bewerking goed uit te kunnen voeren wordt er voor elk product een opspanmal ontwikkeld. Dit gereedschap wordt gebruikt om het product in te klemmen. De opspanmal is productspecifiek en garandeert een stabiel bewerkingsproces.