CIREX NL & CZ kiezen een nieuw IT-syteem: SAP Business One

Om bedrijfsprocessen goed te organiseren en te beheersen is een betrouwbare informatie voorziening van essentieel belang. Daarom investeert CIREX in een nieuw ERP systeem voor de vestigingen in Nederland en Tsjechië.

Klanten en personeel stellen steeds hogere eisen aan efficiënte en goed toegankelijke informatievoorziening. Hiervoor is een modern ERP systeem noodzakelijk. Na een grondige selectieprocedure uitgevoerd door een team van Nederlandse en Tsjechische CIREX medewerkers is besloten om te kiezen voor Milner Browne met SAP Business One in combinatie met de productie apps van Milner Browne.

Het grote voordeel van de nieuwe implementatie is een integraal inzicht van de logistieke procesflow. Daar waar in het verleden de CIREX vestigingen hun eigen systemen hadden, kiezen we nu voor één geïntegreerd systeem voor alle locaties. Hiermee verwachten we het serviceniveau naar onze klanten verder te kunnen vergroten.

Het implementatie traject zal duren tot medio 2016. De overgang zal mogelijk tot gevolg hebben dat er kleine wijzigingen optreden in onze wijze van communiceren met klanten en leveranciers. Hierover zullen we u te zijner tijd berichten.

Reacties zijn gesloten.