Rapid Prototyping

‘Rapid Prototyping’ (RP), ook wel ‘3D-printen’, ‘Additive Manufacturing’ (AM) of ‘Rapid Manufacturing’ (RM) genoemd, is een productietechniek waarbij een digitaal 3D-bestand in korte tijd wordt omgezet naar een fysiek product. Het biedt unieke mogelijkheden om uw stalen product functioneel en visueel te presenteren in het ontwerpstadium of als kleine serie.

Rapid Prototyping van gietwerk

Bij ‘Rapid Prototyping’ (RP) gaat het om het zo snel mogelijk creëren van een fysiek product. Binnen enkele weken na ontvangst van uw 3D-bestand kunnen wij een stalen onderdeel leveren. Hierdoor kunt u het actuele ontwerp evalueren en bekijken of dit voldoet aan uw eisen en wensen. Eventuele aanpassingen kunnen bij een vervolg-opdracht eenvoudig worden doorgevoerd. Het is niet nodig te investeren in een wasspuitmatrijs, deze is pas benodigd bij aanvang van de serieproductie.

Nadruk op economische haalbaarheid

Bij veel RP-technieken wordt slechts gekeken naar de technische complexiteit van een product. Bij CIREX leggen we tevens de nadruk op de economische haalbaarheid. Zodat uw producten straks onder serie-omstandigheden tegen een gunstig kostprijsniveau kunnen worden gegoten.

De ‘Rapid Prototyping’-gietstukken worden onder dezelfde condities als serieproductie afgegoten. Daardoor zijn de eigenschappen van het RP-gietstuk gelijk aan die van de uiteindelijke serieproductie. Deze onderdelen zijn, behalve voor conceptstudies, ook uitstekend te gebruiken voor functionele beproevingen en duurproeven. Het is niet noodzakelijk om in gereedschappen te investeren.

Rapid Prototyping bij CIREX

3D printen van Wasmodellen

CIREX maakt gebruik van geprinte wasmodellen die gebaseerd zijn op een 3D-ontwerp. Er is dus geen wasspuitmatrijs benodigd. De wasmodellen worden direct op de wasboom geplakt. De rest van het productieproces verloopt op dezelfde wijze als de uiteindelijke serieproductie.

Voor- en nadelen:

 • Hoge maatnauwkeurigheid
 • Goede oppervlaktekwaliteit
 • Geschikt voor productie van kleine aantallen
 • Product kan in alle staalsoorten worden gegoten
 • Wasmodellen printen is duurder dan spuiten met een matrijs

3D printen van PMMA modellen

Met behulp van een ‘Rapid Prototyping’ printer kunnen wij in zeer korte tijd plastic Polymethylmethacrylaat (PMMA) modellen printen. Deze PMMA-modellen zijn een exacte kopie van het door u aangeleverde 3D-bestand. De RP-modellen worden voorzien van een keramische schil waarna de modellen uitgebrand worden. PMMA laat zich goed uitbranden zonder resten achter te laten in de keramische gietvorm.

Voor– en nadelen:

 • Lagere maatnauwkeurigheid t.o.v. 3D-wasprinten
 • Hogere oppervlakteruwheid t.o.v. 3D-wasprinten
 • Geschikt voor productie van kleine aantallen
 • Product kan in alle staalsoorten worden gegoten
 • PMMA-modellen zijn goedkoper dan 3D-geprinte wasmodellen

Advies en ondersteuning

Een deskundig team van CIREX engineers begeleidt uw project zorgvuldig en adviseert omtrent de mogelijkheden van ‘Rapid Prototyping’ voor uw specifieke toepassing. Uw ideeën, inzichten of innovaties zijn binnen enkele weken om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt om uw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen.

CIREX ondersteunt u bij:

 • Engineering van uw product
 • Voorbereiding van de 3D-bestanden
 • Selectie meest geschikte RP-technologie
 • Advies bij materiaalkeuze
 • Technische evaluatie